Responsabilitat Social

Conscient del compromís que contrau amb els seus clients, amb les administracions públiques i amb la societat en general, complint exactament amb els requisits i la legislació vigent en matèries de seguretat, qualitat i medi ambient, té establert en la seva organització un Sistema Integrat de Gestió de Qualitat, Seguretat i Medi ambient

QUALITAT

Realitzem les obres d’acord als requisits i necessitats dels nostres clients, vetllant en tot moment pels béns que el client ens deixa en custòdia.

La nostra missió és satisfer les exigències del client complint rigorosament amb l’estipulat en els projectes, aportant sempre els materials de major qualitat que juntament amb el grup humà altament qualificat aconsegueix que les nostres obres siguin reconegudes per la qualitat dels seus acabats.

MEDI AMBIENT

Som plenament conscients de l’impacte que les males pràctiques poden crear en el Medi Ambient en desenvolupar les activitats, tant en mà d’obra com en les nostres instal·lacions, amb el màxim respecte per a la protecció del medi ambient, prevenint i minimitzant la contaminació, millorant contínuament les nostres pràctiques, amb les millors tècniques existents.

Complint sempre tots els requisits legals aplicables i conscienciant als treballadors de la importància, ja que els nostres clients també ens exigeixen el màxim cap al Medi Ambient.

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

Estem implicats en la Seguretat i la Salut, no només dels treballadors, sinó també dels usuaris i vianants. Hem establert en la nostra organització un departament orientat única i exclusivament a la disminució d’accidents laborals, proporcionant els mitjans necessaris per a la millora dels llocs de treball.

La seguretat i la salut dels treballadors és la base principal a l’hora de planificar i desenvolupar tots els nostres projectes. La informació, la formació, la consulta i la participació a tots els nivells són les eines per al seu funcionament.