Rehabilitació

ADAPTACIÓ DE GRADERIES COM A VIA D’EVACUACIÓ EN L’ESTADI OLÍMPIC DE BARCELONA

REHABILITACIÓ D’EDIFICI A MANRESA

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL CASTELL DE CALAFELL

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE DUES CASES EN EL BARRI DE SANT GERVASI DE BARCELONA

REFORMA INTERIOR DEL VESTÍBUL DE PLANTA BAIXA I PLANTES DEL SOTERRANI DE L’EDIFICI D’OFICINES DIAGONAL 682

REHABILITACIÓ EDIFICI SEGLE XIX

REHABILITACIÓ EDIFICI CArrEr ARAGÓ 207

REHABILITACIÓ FAÇANES I COBERTES EDIFICI CARRER TANTARANTANA (BARCELONA)

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI ORIÓN

CONSTRUCCIÓ GIMNÀS A casa PARTICULAR

REHABILITACIÓ COMUNITAT DE VEÏNS

BOTIGA DE NÚVIES

REHABILITACIÓ VESTUARIS PISTA POLIESPORTIVA