Empresa

ARTÍFEX és una empresa fundada l’any 2011 amb seu a Bellaterra, dedicada a la construcció de projectes tant per al sector públic com per al privat, actuant com a contractista d’obra civil i edificació, així com en serveis de manteniment d’edificis i via pública.

Al llarg d’aquests 10 anys hem executat amb èxit més de 250 projectes per tot Catalunya i el sud de França, des de la nova construcció fins la rehabilitació, que inclouen edificis de vivendes, cases unifamiliars, oficines, instituts, teatres, museus, poliesportius, biblioteques, ponts, urbanitzacions i tot tipus d’infraestructures de via pública.

La nostra plantilla compta amb Enginyers de Camins, d’Obres Públiques, Topògrafs, Arquitectes i Arquitectes Tècnics, a més dels nostres encarregats i oficials que a peu d’obra ens donen els nivells de qualitat que ens exigim. Els dos equips de topografia pròpia ens garanteixen el nivell de precissió i la capacitat per a modificar qualsevol projecte quan sorgeix la necessitat. En definitiva, treballem per a cobrir totes les necessitats dels nostres clients, aconseguint alts nivells d’acabats i de satisfacció.

ResponsabiliTAT Social

CONSCIENT DEL COMPROMÍS QUE CONTRAU AMB ELS SEUS CLIENTS, AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I AMB LA SOCIETAT EN GENERAL, COMPLINT EXACTAMENT AMB ELS REQUISITS I LA LEGISLACIÓ VIGENT EN MATÈRIES DE SEGURETAT, QUALITAT I MEDI AMBIENT, TÉ ESTABLERT EN LA SEVA ORGANITZACIÓ UN SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ DE QUALITAT, SEGURETAT I MEDI AMBIENT

QUALITAT

Realitzem les obres d’acord als requisits i necessitats dels nostres clients, vetllant en tot moment pels béns que el client ens deixa en custòdia.

La nostra missió és satisfer les exigències del client complint rigorosament amb l’estipulat en els projectes, aportant sempre els materials de major qualitat que juntament amb el grup humà altament qualificat aconsegueix que les nostres obres siguin reconegudes per la qualitat dels seus acabats.

MEDI AMBIENT

Som plenament conscients de l’impacte que les males pràctiques poden crear en el Medi Ambient en desenvolupar les activitats, tant en mà d’obra com en les nostres instal·lacions, amb el màxim respecte per a la protecció del medi ambient, prevenint i minimitzant la contaminació, millorant contínuament les nostres pràctiques, amb les millors tècniques existents.

Complint sempre tots els requisits legals aplicables i conscienciant als treballadors de la importància, ja que els nostres clients també ens exigeixen el màxim cap al Medi Ambient.

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

Estem implicats en la Seguretat i la Salut, no només dels treballadors, sinó també dels usuaris i vianants. Hem establert en la nostra organització un departament orientat única i exclusivament a la disminució d’accidents laborals, proporcionant els mitjans necessaris per a la millora dels llocs de treball.

La seguretat i la salut dels treballadors és la base principal a l’hora de planificar i desenvolupar tots els nostres projectes. La informació, la formació, la consulta i la participació a tots els nivells són les eines per al seu funcionament.