Obra Civil

SOTERRAMENT DE LA RIERA D’OLESA EN EL NUCLI URBANO

URBANITZACIÓ DE PLAÇA A LLORET DE MAR

NOU PONT A SANT ANTONI DE VILAMAJOR

Pont en Torello

URBANITZACIÓ RAMBLA IBÈRIA A SABADELL

Canalització Riera a Sabadell

Plaça del Celler Cooperatiu

Urbanització Rambla Catalunya

URBANITZACIÓ AVINGUDA CATALUNYA

URBANITZACIÓ DE DIVERSES CALLES DE LA BEGUDA ALTA, EL GRANDET I EL CENTRE DEL POBLE

SOTERRAMENT DE SERVEIS I PAVIMENTACIÓ CALLES ANTONI ELÍES, CAMP DEL ARENY I TORRENT DELS AGUSTINS

URBANITZACIÓ VORERES AVINGUDA ALCALDE PORQUERES I ENTORNS

SOTERRAMENT DE SERVEIS I PAVIMENTACIÓ CARRER VAIG MOLDRE I CARRER CASTELL

NOU DIPÒSIT D’AIGUA POTABLE

CONSTRUCCIÓ D’UN MURO D’ESCULLERA EN EL CAMÍ VELL D’AMER

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PAU

URBANITZACIÓ DEL CARRER CARRIL

URBANITZACIÓ NUCLI DE SANTIGA

OBRA CIVIL INSTAL·LACIÓ BARRERES BZ

URBANITZACIÓ EN EL NUCLI ELS MANXONS

URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE LA PLAÇA IBÈRIA I ITÀLIA EN CA PARELLADA

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE PEDRA

Interconnexió de dipòsits fase 2

MILLORA DELS PAVIMENTS I DRENATGE DEL CARRER BONA VISTA DE LA FLORESTA