Activitats

ADAPTACIÓ DE GRADERIES COM A VIA D’EVACUACIÓ EN L’ESTADI OLÍMPIC DE BARCELONA

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE DUES CASES EN EL BARRI DE SANT GERVASI DE BARCELONA

REHABILITACIÓ EDIFICIO CArrer ARAGÓN 207

MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT AL CASTELL DE CALAFELL

HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I PISCINA EN PASSEIG DE LA TRAMUNTANA 41

REFORMA INTERIOR DEL VESTÍBUL DE PLANTA BAIXA I PLANTES DEL SOTERRANI DE L’EDIFICI D’OFICINES DIAGONAL 682

URBANITZACIÓ AVINGUDA CATALUNYA

REHABILITACIÓ EDIFICI SEGLE XIX

PROJECTE EXECUTIU DEL PAVELLÓN ESPORTIU TIPUS PAV-2 FASE 2 AL CEIP SANT BERNAT

NOU RESTAURANT PAPARAZZI BAR

REHABILITACIÓ FAÇANES I COBERTES EDIFICI CARRER TANTARANTANA (BARCELONA)

REHABILITACIÓ DE LES FAÇANES DE L’EDIFICI ORIÓN

URBANITZACIÓ DE DIVERSES CALLES DE LA BEGUDA ALTA, EL GRANDET I EL CENTRE DEL POBLE

Biblioteca municipal Guillem de Berguedà

CONSTRUCCIÓ GIMNÀS A casa PARTICULAR

SOTERRAMENT DE SERVEIS I PAVIMENTACIÓ CALLES ANTONI ELÍES, CAMP DEL ARENY I TORRENT DELS AGUSTINS

REHABILITACIÓ COMUNITAT DE VEÏNS

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE AÏLLAT AMB PISCINA

CONSTRUCCIÓ DE QUIOSQUETS A LES PLATGES DE L’ARRABASSADA I DE LA SAVINOSA

Urbanització Rambla Catalunya

HABITATGE UNIFAMILIAR EN L’AVINGUDA DIAGONAL

PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA CASA-MUSEU D’ÀNGEL GUIMERÀ

SOTERRAMENT DE SERVEIS I PAVIMENTACIÓ CARRER VAIG MOLDRE I CARRER CASTELL

BOTIGA DE NÚVIES

URBANITZACIÓ CARRER CALVARI – BENET MARGARIT

CONSTRUCCIÓ D’UN MURO D’ESCULLERA EN EL CAMÍ VELL D’AMER

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE LA PAU

CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES UNIFAMILIARS

URBANITZACIÓ DEL CARRER CARRIL

URBANITZACIÓ NUCLI DE SANTIGA

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PISCINA COBERTA I SALA ANNEXA A CARDEDEU

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A BARCELONA

PLAçA DEL CELLER COOPERATIU

URBANITZACIÓ EN EL NUCLI ELS MANXONS

URBANITZACIÓ DELS JARDINS DE LA PLAÇA IBÈRIA I ITÀLIA EN CA PARELLADA

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL NUCLI DE PEDRA

INTERCONNEXIÓ DE DIPÒSITS FASE 2

MILLORA DELS PAVIMENTS I DRENATGE DEL CARRER BONA VISTA DE LA FLORESTA

OBRA CIVIL INSTAL·LACIÓ BARRERES BZ

PROJECTE I EXECUCIÓ ENDERROCAMENT EDIFICACIONS SECTOR P3, CARRER SOLER I TALLADA

AP-7 EL MÈDOL: AMPLIACIÓ ESTACIÓ DE SERVEI I REHABILITACIÓ PEDRERA ROMANA

CONSTRUCCIÓ NOVA HABITATGE UNIFAMILIAR

CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES APARIATS

URBANITZACIÓ VORERES AVINGUDA ALCALDE PORQUERES I ENTORNS

REHABILITACIÓ VESTUARIS PISTA POLIESPORTIVA

REFORMA DE LA COBERTA DEL CASAL DE CULTURA